Hoạt động cộng đồng

Một con người không thể sống thiếu môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Một công ty được tạo nên bởi con người cũng sẽ không thể tách rời khỏi những môi trường đó. Vì thế, chúng tôi hiểu rất rõ trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, coi mảng này là một phần không thể thiếu trong hoạt động sản xuất chung của công ty. Hãy chung tay cùng chúng tôi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và xây dựng một môi trường sống ngày càng tươi đẹp nhé!