Đại học Điện lực

09/08/2015

anh Dao Tao.jpg

Tiền thân của Trường Đại học Điện lực là Trường Kỹ nghệ Thực hành được thành lập năm 1898. Sau đó Trường được tách thành Trường Kỹ thuật I và trường Kỹ thuật II. Tháng 8 năm 1962, Trường Kỹ thuật I đổi tên thành Trường Trung Cao Cơ điện và đến ngày 08 tháng 02 năm 1966, Bộ Công nghiệp nặng quyết định tách Trường Trung Cao Cơ điện thành Trường Trung học Kỹ thuật Điện và trường Trung học Cơ khí. Đến tháng 7 năm 1997, Bộ Công nghiệp quyết định đổi tên thành trường Trung học Điện 1. Tháng 04 năm 2000, Trường Bồi dưỡng Tại chức và Trường Trung học Điện Iđược hợp nhất và lấy tên là Trường Trung học Điện I thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Ngày 26 tháng 10 năm 2001, Trường được nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Điện lực và sau 5 năm xây dựng và phát triển, ngày 19 tháng 05 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Điện lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày 01 tháng 9 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1508/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015 – 2017 và đến ngày 24 tháng 9 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ra Quyết định số 10268/QĐ-BCT về việc chuyển Trường Đại học Điện lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trực thuộc Bộ Công thương.

Trường Đại học Điện lực là một trường đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cung cấp cho Ngành và phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của Ngành. Trường tổ chức đào tạo 07 ngành sau đại học, 27 chuyênngành đại học, 8 chuyên  ngành đại học chất lượng cao, 19 chuyên ngành cao đẳng, 5ngành trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo nghề với quy mô khoảng 15.000 sinh viên.Trường Đại học Điện lực là một trong 5 trường Đại học lớn được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo chương trình Điện Hạt nhân phục vụ cho việc xây dựng Nhà máy Điện Hạt nhân đầu tiên ở Ninh Thuận.

Để góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh nhà trường cũng như tạo một kênh trao đổi thông tin hữu ích, tạo hạ tầng cho phát triển các dịch vụ trực tuyến, thông qua đó góp phần tăng cường hiệu quả trong các hoạt động nội bộ của trường, Đại học Điện lực đã tin tưởng giao cho Công ty Cổ phần Công nghệ Trường Việt thiết kế và xây dựng cổng thông tin điện tử http://www.epu.edu.vn/, đến nay Cổng thông tin này đã đạt hơn 18 triệu lượt truy cập. 

Các bài viết khác