Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

17/06/2016
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội được thành lập theo quyết định số 3828/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Hà Nội.

Tiền thân của trường là 3 trường trước đây:

- Trường Trung học nghề Lương thực Thực phẩm, đóng tại xã Đông Xuân - Huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội. Trường được thành lập tháng 9 năm 1973

- Trường Nghiệp vụ Vật tư Nông nghiệp, đóng tại thị trấn Văn Giang - huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên. Trường được thành lập tháng 5 năm 1973.

- Trường Trung học nghiệp vụ I, đóng tại phường Trưng Trắc - thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc. Trường được thành lập tháng 12 năm 1959.

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được hưởng chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống trường cao đẳng.
 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội là đơn vị sự nghiệp đào tạo có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu (kể cả con dấu nổi), có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.
            Trụ sở chính của Trường đặt tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.
            Cơ sở 2 của Trường đặt tại phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
            Cơ sở 3 của Trường đặt tại Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

cd-cong-nghe-va-kinh-te-ha-noi-chk.jpg
Trường được phép đăng ký đào tạo các nghề trình độ cao đẳng nghề theo thủ tục quy định kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đào tạo trung cấp nghề: Trường được tiếp tục đào tạo các nghề trình độ trung cấp nghề đã được cấp co thẩm quyền cho phép.
Trường được mở ngành, nghề đào tạo mới khi có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội duyệt theo quy chế hiện hành.

(Nguồn: http://www.hncte.edu.vn/)
Các bài viết khác