PM Quản lý Thư viện điện tử

     Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và những thành tựu của nó đang góp phần làm biến đổi nhanh chóng và sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội, trở thành công cụ không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực hoạt động như: ứng dụng trong công tác quản lý, nghiên cứu, hỗ trợ công tác chuyên môn và trao đổi thông tin... Đặc biệt, nó càng trở nên quan trọng đối với các ngành liên quan tới tri thức, thông tin, tư liệu... như hoạt động thư viện. Đa phần, thư viện ở các cơ quan, trường học đều đã sử dụng phần mềm, một phần hoặc toàn phần vào hoạt động quản lý của mình. Tuy nhiên, các phần mềm chưa được khai thác triệt để do tiện ích còn phức tạp hoặc chưa đáp ứng hết yêu cầu thực tế.

    Nắm bắt vấn đề đó,Công ty Cổ phần công nghệ Trường Việt đã cho ra đời sản phẩm Phần mềm quản lý thư viện điện tử, thư viện số tích hợp TV.Lib, với mong muốn đem lại một giải pháp toàn diện, tiện ích tối đa cho các các bộ quản lý trung tâm thông tin thư viện và học liệu.

     Phần mềm quản lý thư viện điện tử, thư viện số tích hợp TV.Lib hiện đã được triển khai và sử dụng thành công tại nhiều đơn vị như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, …

Phần mềm TV.Lib bao gồm các phân hệ chính sau:

·        Phân hệ Bổ sung - Biên mục

Quản lý nguồn tư liệu của thư viện, thực hiện các thao tác biên mục, bổ sung xếp giá, quản lý kho, in mã vạch, nhãn gáy, phích tra cứu, .v.v.

·        Phân hệ Ấn phẩm nhiều kỳ

Tự động hoá và tối ưu hoá các nghiệp vụ quản lý đặc thù cho mọi dạng ấn phẩm định kỳ (báo, tạp chí, tập san...) như bổ sung, theo dõi, đăng ký, đóng tập và khiếu nại.

·        Phân hệ Tài liệu số

Quản lý kho tư liệu số hoá của thư viện,  thực hiện các thao tác từ khi biên mục đến khi đưa tài liệu ra khai thác sử dụng.

·        Phân hệ Bạn đọc

Quản lý bạn đọc giúp thực hiện thao tác quản lý bạn đọc, nhóm bạn đọc, quản lý hồ sơ bạn đọc và các báo cáo thống kê có liên quan.

·        Phân hệ Mượn trả

Quản lý ghi mượn tài liệu theo mã thẻ bạn đọc và mã xếp giá của tài liệu nhanh chóng, chính xác; quản lý ghi trả tài liệu đơn giản bằng mã xếp giá; thực hiện gia hạn mượn và các báo cáo thống kê liên quan khác.

·        Phân hệ Tra cứu:

Phân hệ tra cứu giúp bạn đọc dễ dàng tìm ra tài liệu cần quan tâm thông qua nhan đề, từ khóa, tác giả, … Phân hệ hỗ trợ các cách thức tìm kiếm: tìm kiếm đơn giản và nâng cao.

·        Phân hệ Quản trị hệ thống

Quản lý, phân quyền người dùng và theo dõi toàn bộ hoạt động của hệ thống.