PM Quản lý thi trắc nghiệm trực tuyến

Xu hướng thi trắc nghiệm đã và đang được Bộ Giáo dục Đào tạo cùng nhiều đơn vị, tổ chức quan tâm ứng dụng. Lợi ích về tính khách quan, tính chính xác, lợi ích về thời gian, chi phí là không thể phủ nhận. Qua tìm hiểu thực tế về bài toán thi trắc nghiệm và tham khảo các phần mềm thi trắc nghiệm hiện có, chúng tôi đã cho ra đời phần mềm Quản lý thi trắc nghiệm trực tuyến TV.Test. Phần mềm được nghiên cứu xây dựng với nhiều phân hệ đáp ứng quy trình thi bài bản và hợp lý, sử dụng cho tất cả các môn thi, các khoa, các tổ bộ môn trong toàn trường. Phần mềm có các phiên bản dành cho các đối tượng sử dụng khác nhau: Trường phổ thông; Trường Cao đẳng, Đại học; Các cơ quan, doanh nghiệp.

 CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

o   Đáp ứng các quy trình thi theo từng đối tượng sử dụng

o   Dễ dàng quản lý môn thi, chủ đề kiến thức và ngân hàng câu hỏi

o   Dễ dàng nhập xuất câu hỏi, đáp án, đề thi bằng Word và Excel

o   Quản lý thi trực tuyến cho tất cả các môn thuộc các khoa và bộ môn trong toàn trường

o   Sinh đề linh hoạt dưới nhiều hình thức: Tạo đề tráo sẵn, tạo đề tại thời điểm thi

o   Quản lý in đề thi, đáp án trên giấy khi muốn thi off-line

o   Đánh giá kết quả khách quan và chính xác

o   Tiết kiệm thời gian và chi phí

 

CÁC PHÂN HỆ CHÍNH CỦA PHẦN MỀM           

1.     Quản lý ngân hàng câu hỏi

o    Cho phép quản lý nhiều môn thi với các chủ đề kiến thức

o    Quản lý ngân hàng câu hỏi theo nhiều loại câu hỏi (một lựa chọn, nhiều lựa chọn, câu hỏi điền từ, trả lời câu hỏi theo ngữ cảnh, câu hỏi so khớp)

o    Cho phép nhập xuất ngân hàng câu hỏi từ word, excel

o    Quản lý cấu trúc đề thi (số câu hỏi, điểm số từng câu cho mỗi chủ đề kiến thức, áp dụng cho mỗi chuyên ngành, mỗi đợt thi, mỗi lần thi khác nhau)

o    Sinh đề thi và đáp án ra word hoặc excel cho hình thức thi off-line

2.     Tổ chức thi

o    Quản lý danh mục chuyên ngành, danh mục lớp theo tổ bộ môn, khoa

o    Quản lý thông tin thí sinh theo lớp

o    Quản lý nhóm thí sinh dự thi

§  Quản lý thông tin nhóm thi

§  Quản lý thí sinh trong nhóm

§  In ấn danh sách thông báo dự thi, danh sách thí sinh tham gia thi trực tuyến (có tên đăng nhập và mật khẩu ngẫu nhiên)

o    Gán quyền cán bộ coi thi

3.     Tổ chức thi

o    Quản lý quá trình thi theo nhóm thi

§  Cập nhật trạng thái thi: Khởi tạo thi, tạm dừng thi, kết thúc thi

§  Xem thông tin trạng thái thi của thí sinh trong nhóm thi

§  Phục hồi trạng thái cho phép thí sinh tiếp tục đăng nhập và làm bài tiếp khi có sự cố hệ thống hoặc các thao tác không mong muốn xảy ra

§  Xem kết quả thi và bài làm của thí sinh theo nhóm

4.     Thi trắc nghiệm

o    Sinh đề thi tự động theo hình thức chọn đề tráo sẵn hoặc tạo đề mới tại thời điểm thi

o    Cập nhật thông tin làm bài của thí sinh

o    Cập nhật trạng thái trả lời câu hỏi của thí sinh để đề phòng sự cố

o    Tự động thông báo thời gian thi và kết thúc thi

5.     Quản lý điểm

o    Quản lý điểm thí sinh theo môn, theo lớp

o    Thống kê kết quả thi theo môn, theo lớp

6.     Quản trị hệ thống

o    Quản lý thông tin danh mục Trường, Khoa, Tổ bộ môn, Phòng thi, …

o    Quản lý cán bộ, giáo viên

o    Phân quyền cán bộ, giáo viên theo từng phân hệ, từng chức năng

o    Theo dõi nhật ký hệ thống